Categorieën
Algemeen

Informatie inzake spreiding patiënten en instellen landelijke coördinatiestructuur

Brief met bijlage (beide op pagina DOCUMENTEN) van Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal, verstuurd (20 maart) aan de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is van oordeel dat, met het oog op de (verwachte) landelijke toename van de op te nemen COVID19-besmette patiënten in de ziekenhuizen, aanvullende maatregelen dienen te worden genomen om de continuïteit van zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven waarborgen. Deze maatregelen worden in de brief en bijlage beschreven en dienen de komende dagen in nader overleg te worden uitgewerkt. Vanuit het LNAZ wordt een start gemaakt met de inrichting van de beschreven structuur.

De inspectie verwacht en vertrouwt erop dat alle ziekenhuizen in Nederland en overige betrokken zorgaanbieders zich constructief en doortastend opstellen om samen de zorg voor COVID19-patiënten te organiseren.