Slimme Zorg Estafette 2021

Als het gaat om digitale zorg moeten we blijven innoveren om een bijdrage te kunnen leveren aan ieders gezondheid en welzijn. Het is geen doel op zich, maar een middel om de uitdagingen aan te pakken. Zo kunnen innovaties het mogelijk maken om je gezondheid te verbeteren of op peil te houden. Ook kunnen slimme innovaties direct bijdragen aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. En biedt het kansen om werken in zorg en welzijn anders en prettiger in te richten.

We kunnen echter nog veel van elkaar leren. Daarom vindt van 1 tot 26 februari 2021 de Slimme Zorg Estafette plaats: iedere week staat slimme zorg centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. Zo kunnen organisaties in verschillende regio’s van elkaar leren, en kan iedereen in zijn of haar eigen regio de meerwaarde van slimme zorg ervaren.

De Slimme Zorg Estafette vindt achtereenvolgend plaats in:​​

  • Regio oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland): ​1-5 februari 2021

  • Regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht):8-12 februari 2021

  • Regio noord (Groningen, Friesland, Drenthe): 15-19 februari 2021

  • Regio zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): ​ 22-26 februari 2021

Iedere regio start zijn deel van de Slimme Zorg Estafette met een regionale digitale bijeenkomst op maandag 1 februari (oost), 8 februari (west), 15 februari (noord) en 22 februari (zuid). Deze digitale bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle organisaties die betrokken zijn bij zorginnovatie. Aan de hand van een inspirerend programma wordt dieper ingegaan op de implementatie en uitbreiding van slimme zorg, en wordt een platform geboden om van elkaar te leren en met elkaar samen te werken.

Doe mee en organiseer een activiteit!

De Slimme Zorg Estafette biedt daarnaast volop ruimte voor lokale zorgorganisaties om in de week van hun regio een activiteit te organiseren om patiënten, mantelzorgers, cliënten en zorgprofessionals te inspireren over de mogelijkheden van slimme zorg.

Ter afsluiting van de Slimme Zorg Estafette vindt op donderdag 4 maart een landelijke bijeenkomst plaats om vervolgstappen en geleerde lessen te delen.

Houd de website in de gaten, meer informatie volgt eind oktober.

Thema
Innovatie & technologie
Soort item
Projecten
Thema tags
innovatie
Trefwoorden
digitaal
estafette
Innovatie
regio's
slimme zorg
zorg
Links
website