‘Impactvolle zorginnovatie’

Digitale innovaties vinden in rap tempo plaats. Zowel in de maatschappij als in de sector Zorg en Welzijn vindt een digitale transformatie plaats. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat gewenste digitale innovaties in de zorg die soms als tijden op de agenda stonden versneld plaatsvinden. Hierdoor maken veel zorginstellingen nu in toenemende mate gebruik van digitale en/of technologische producten en diensten die zorg op afstand mogelijk maken.

De invloed van deze digitale ontwikkelingen en innovaties op het werk van zorginstellingen en hun medewerkers is groot.

Vragen als:
– Hoe groot is deze invloed?
– Waar in de zorg (keten en proces) zien we dat duidelijk terugkomen?
– Wat betekenen deze digitale ontwikkelingen en innovaties voor het toekomstig werk(proces) in de zorg en welke eisen stelt dit aan medewerkers?
– Welke kansen liggen er in de toekomst om benut te worden?

Kortom een veelheid aan vragen maar ook kansen!
Om werkgevers in Zorg en Welzijn in deze vraagstukken te ondersteunen, slaan ZWconnect (voorheen Zorgzijn Werkt en Care2Care) en Zorgscala de handen ineen door het aanbieden van divers aanbod gericht op digitale innovaties. Een aanbod dat aansluit bij de vraag van instellingen en de verschillende fasen waarin organisaties zich bevinden.

Wat hebben we in de aanbieding?

· Inspirerende webinars
We organiseren in het najaar van 2021 drie webinars omtrent actuele thema’s zoals data gedreven zorg en ethische dilemma’s bij digitale zorginnovatie. Ook staan we stil bij (opkomende) digitale ontwikkelingen in de zorg en delen we relevante (regionale en sector overstijgende) best- practices.

· Menukaart Zorgtechnologie en HR
Technologie en innovatie zal komende jaren een steeds grotere impact hebben op de zorg. Maar wat verandert er voor instellingen en hun zorgmedewerkers door technologie? Hoe kunnen data en AI op een zinvolle en verantwoorde manier worden toegepast in de zorg en welke typen technologieën zijn bij uitstek geschikt voor welke doelgroep/branche? Welke kansen bieden digitale innovaties jouw organisatie? Welke taken verdwijnen, veranderen of komen erbij? Onze menukaart ‘Zorgtechnologie en HR’ biedt hulp en ondersteuning bij het beantwoorden van onder andere deze vragen.

Werkgevers die aan de slag willen met een of meerdere van deze vragen kunnen daarom gebruik maken van de menukaart ‘Zorgtechnologie en HR’ bestaande uit verschillende activiteiten, namelijk:
1. Quick Scan
2. Ontwikkelingsplan
3. Implementatieplan

Digitale Innovatie Marktplaats Haaglanden en Rijn Gouwe
In de regio Haaglanden en Rijn Gouwe ontstaan aan de lopende band nieuwe pilots en coalities omtrent het thema digitale en/of technologische zorginnovatie. Om dit enorme scala van tools, pilots en ervaringen van werkgevers in Zorg en Welzijn overzichtelijk te presenteren gaan we een Digitale Innovatie Marktplaats opzetten. Door het ontwikkelen van een marktplaats wordt een duurzame kenniseconomie op het thema Zorginnovatie bewerkstelligd en wordt het enorme scala van tools, pilots en ervaringen van werkgevers op één plek laagdrempelig toegankelijk.

Thema
Innovatie & technologie
Soort item
Projecten
Thema tags
behoud
innovatie
Trefwoorden
arbeidsmarkt
digitalisering
HR
Innovatie
Technologie
Zorgscala
zorgsector
ZWconnect
Contactpersoon