Betekenisvol leven in de langdurige zorg

Achtergrond onderwerp transitiemiddelen project:

Saffier en Topaz leveren specialistische zorg en behandeling aan bewoners met vaak complexe op elkaar ingrijpende problematiek binnen de langdurige zorg.
Beide instellingen streven er hierbij naar zorg te leveren waarbij een betekenisvol leven voorop staat, zodat de cliënten binnen deze doelgroepen in de langdurige zorg een zinvol en gelukkig leven ervaren. De wensen van de cliënten worden hierbij centraal gesteld in de zorgverlening en in de woonomgeving.
Een zeer belangrijk thema hierbij is participatie. Beide zorgorganisaties streven ernaar om cliënten binnen hun mogelijkheden en rekening houdend met individuele wensen zoveel mogelijk te laten participeren in de maatschappij, in de overtuiging dat dit bijdraagt aan een betekenisvol leven.

Juist op dit gebied liggen evidente beperkingen voor de cliënten met Korsakov (Saffier) en Huntington (Topaz). Beide doelgroepen zijn niet regulier in het verpleeghuis en hebben specialistische zorg en behandeling nodig. Deze zorg wordt bij de genoemde instellingen geleverd binnen gespecialiseerde teams en afdelingen. Voor de intramuraal wonende bewoners met complexe ziektebeelden zoals Huntington en Korsakov is het zeer moeizaam om op een goede manier aansluiting te houden met de maatschappij om hen heen en spelen veel existentiële vragen. Bij deze beide doelgroepen leven veel wensen en vragen op het gebied van participatie. Zij zouden graag weer meedraaien in de maatschappij om hen heen, maar lopen tegelijkertijd aan tegen forse beperkingen hierin. Zo is het bij deze groep cliënten bijvoorbeeld moeizaam een goed beeld te krijgen van hun specifieke wensen en behoeften op het gebied van participatie en om hier de meest optimale invulling aan te geven.

Doel transitiemiddelen project:

De komende periode willen wij best practices en innovatieve ideeën op het gebied van participatie met de betrokken instellingen uitwisselen en delen met de regio en daarnaast met name meer kennis opdoen op het gebied van participatie voor cliënten vanuit complexe doelgroepen binnen de langdurige zorg. Dit laatste willen wij bereiken door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe inzichten welke hieruit voort vloeien willen wij delen met de regio en de diverse expertise centra.
Uiteindelijk willen wij middels onderzoek en het verkrijgen van nieuwe inzichten, de participatiewensen beter in kaart kunnen brengen en beter weten hoe we aan deze wensen tegemoet kunnen komen. Zo willen wij met elkaar streven naar een zo betekenisvol mogelijk leven voor de bewoners binnen deze complexe doelgroepen.

Benieuwd naar de voortgang en resultaten van dit project? Bekijk ons rapportagedashboard.

Thema
Langdurige zorg
Soort item
Projecten
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
Betekenisvol leven
Huntington
Korsakov
onderzoek
Participatie
Contactpersoon