Zorgkantoren pleiten voor landelijk bouwfonds verpleeghuizen

De zorgkantoren maken zich sterk voor de bouw van 25.000 extra verpleeghuisplaatsen in de komende vier jaar. Om deze bouwopgave te kunnen realiseren zijn nieuwe financiële instrumenten nodig, vinden de zorgkantoren. Daarbij denken ze onder meer aan een landelijk bouwfonds.

De oproep van de zorgkantoren is terug te vinden in een brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de Tweede Kamer. In de brief wijst ZN op de enorme bouwopgave voor de ouderenzorg. Onderzoek laat zien dat er in 2040 tussen de 75.000 en 120.000 extra plaatsen in de verpleeghuiszorg nodig zijn ten opzichte van 2018. Zorgkantoren willen dat in 2025 de eerste 25.000 extra plaatsen gerealiseerd zijn.

Zorgplicht

Hoewel ze zelf geen directe zeggenschap hebben over de ontwikkeling van geschikte woonplekken, hebben de zorgkantoren wel een zorgplicht. Om die reden nemen de zorgkantoren het voortouw bij het opstellen van regioplannen die inzicht geven in de regionale vraag en capaciteit. Daarnaast gaan zorgkantoren partneren met gemeenten, woonsector en zorgaanbieders. Ook willen de zorgkantoren meerjarenafspraken maken met zorgaanbieders over het opbouwen van capaciteit, zodat zij meer zekerheid krijgen.

Randvoorwaarden

Willen deze initiatieven vrucht dragen, dan moeten de politiek en andere partijen wel de juiste randvoorwaarden scheppen, vinden de zorgkantoren. Zo moet de langdurige zorg “een duurzame bekostiging” krijgen, die de demografische ontwikkeling volgt. Verder pleiten de zorgkantoren voor een financieel hoofdlijnenakkoord in combinatie met financiële instrumenten voor zorgvastgoedontwikkeling. Daarbij denken de zorgkantoren aan een landelijk bouwfonds en het compenseren van gemeenten voor de lagere opbrengsten van grond voor zorgvastgoed.

Sturing vastgoedontwikkeling

Gemeenten zouden daarnaast moeten kunnen beschikken over een sturingsinstrument voor vastgoedontwikkeling. Om ouderen in staat te stellen zo veel mogelijk thuis te blijven, is blijvende aandacht voor zorg thuis nodig. Met het oog hierop willen de zorgkantoren dat er gekeken wordt naar de harmonisatie van de eigen bijdrage tussen de Wlz en Zvw.

Maatschappelijk debat

De zorgkantoren zien het lijstje met randvoorwaarden als een eerste aanzet.  De bedoelde randvoorwaarden zijn niet genoeg om de ouderenzorg van de toekomst te borgen. ZN doet een dringende oproep om op korte termijn een politiek en maatschappelijk debat te voeren. Dit zou moeten gaan over de vraag welke maatschappelijke keuzes nodig zijn bij de inrichting van de ouderenzorg van de toekomst.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
landelijk bouwfonds
Maatschappelijk debat
vastgoedontwikkeling
verpleeghuizen
Zorgkantoren
Zorgplicht