Zorgcampus als One-stop-shop’, de terugblik op een enerverend webinar

Hoe bouwen we gezamenlijk een Zorgcampus en aan welke wensen en randvoorwaarden zou zo’n campus moeten voldoen? Met onder andere die vragen gingen we afgelopen dinsdag 22 september een enerverend webinar in. Want in het proces ter realisatie van zo’n regionaal zorginnovatie en -talent centrum, vinden we het essentieel om zoveel mogelijk de visie en behoefte van alle partners  vanuit het werkveld mee te nemen. In dit nieuwsbericht delen we graag de belangrijkste uitkomsten van het webinar en nodigen we je meteen uit om aan te sluiten in het vervolgtraject. Hoe ziet jouw Zorgcampus eruit?

Tijdens het webinar hebben we de belangrijkste bevindingen uit de interne en externe analyse met de partners gedeeld. Ook werden de eerste mogelijke scenario’s voor een Zorgcampus geschetst en was er vooral veel ruimte voor het bespreken van verschillende wensen, behoefte en randvoorwaarden. Een ieder gaf antwoord op de vraag: welke doelgroepen, thema’s en vraagstukken wil jij terugzien op de campus? Een aantal van de antwoorden op die vragen zie je in de onderstaande afbeeldingen en lees je bijvoorbeeld in deze quotes.


Laat de RAAK ZorgCampus vooral een one-stop-shop zijn waar meerdere deuren samenkomen achter één ingang.”

Er is sterke behoefte aan algemene informatie over het werken in de zorg bij zij-instromers, denk aan: salaris, werktijden en ‘de geldende mores.” 

Moet een Ontmoetingsplek worden voor iedereen die de zorg interessant vindt.”

 

Arbeidsmarktproblematiek als uitdaging
Wellicht voor jou niet onverwacht, maar de belangrijkste conclusie die we kunnen trekken heeft alles te maken met dit thema. Onze grootste gezamenlijke uitdaging en kans op dit moment ligt in de arbeidsmarktproblematiek gecombineerd met de grote groep zij-instromers die op dit moment op de markt komt. Deze zij-instromers zoeken informatie en een plek om iets nieuws leren. Concrete doelgroepen die tijdens het webinar genoemd zijn: zij-instromers met achterstand tot de arbeidsmarkt en/of lager opgeleid en hoger geschoolde zij-instromers uit andere sectoren die tot zorgprofessional kunnen worden opgeleid.

Zo ziet jouw Zorgcampus eruit
Ook in de volgende stappen in dit proces is de ervaring en visie van professionals uit het veld (lees: jullie) van essentieel belang. In meerdere werkateliers gaan we daarom graag met jou aan de slag met de bovengenoemde uitdaging. Want hoe maken we van de Zorgcampus de fysieke en online ontmoetingsplek waar informatie, leerroutes en (toekomstig)medewerkers samen komen? Het eerste online werkatelier is al aanstaande dinsdag 29 september van 15.30 tot 17.00. Je kunt je nog aanmelden.

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
instroom
Contactpersoon