Symposium Extra Strong

Studentenmotor voor verandering.

Extra Strong is het afgelopen jaar aanjager en verbinder geweest om oplossingen te vinden voor vraagstukken, waaronder de tekorten in de zorg. De uitdaging voor de komende jaren is het oppakken van nieuwe vormen van samenwerken, leren en innoveren. Tijdens het symposium van 7 juni 2019 is verdieping gezocht en inhoud gegeven aan nieuwe activiteiten, ontwikkellijnen en vraagstukken in de zorg en welzijn van morgen. Sabine Uitslag (bestuurder van enkele zorginstellingen en oud kamerlid voor het CDA) opende het symposium door Extra Strong te vergelijken met “één grote familie” die elkaar goed heeft leren kennen.

Extra Strong heeft een enorme vlucht genomen. Het tweede jaar kenmerkt zich door een versnelling in de activiteiten. Technologie, bewegen en Learning Online for Life (LOL) zijn de belangrijkste thema’s geweest. Zo is er de nieuwe opleiding Medewerker zorg en welzijn ontworpen en Vitaliteitsbegeleider, een crossover tussen bewegen, welzijn en zorg. “Personeelstekorten worden gezamenlijk opgepakt door meer studenten voor de zorg te interesseren en trajecten te ontwikkelen voor zijinstromers”, vertelt Coralie Elmont, directeur van ZorgZijn Werkt.

Ook is er een toename in het aantal Zorginnovatiecentra (ZIC) en Learning communities mbo en hbo en is het keuzedeel Technologie geïmplementeerd in de opleiding MBO-Verpleegkundige. De ontwikkellijn LOL breidt zich uit als een olievlek over de verschillende partners. Zo is op verzoek van de algemene ziekenhuizen een programma ontwikkeld voor zowel mbo/hbo studenten als docenten rond de thema’s Klinisch redeneren, Evidenced Based Practice, Communicatie en Persoonlijk leiderschap. “Voor de GGZ is het moeilijk om aan personeel te komen. Via het Zorginnovatiecentrum is er een betere aansluiting gevonden en leren studenten het werk in de GGZ kennen en waarderen”, aldus Nolly Borsboom, directeur van de Parnassia Groep.

Studenten niveau 3 ervaren de meerwaarde tijdens de gerealiseerde stagecarrousels, de versterking van het curriculum, de klas van technologie en het aanbod van vernieuwde trajecten zoals de Vitaliteitsbegeleider.

“Met de nieuwe opleiding Vitaliteitsbegeleider wordt aansluiting gevonden bij de vraag van ouderen en gehandicapten, zodat zij langer en gezonder thuis kunnen wonen”, zegt Sam Schoch, Raad van Bestuur van Middin.

Voor de studenten op niveau 4 betekenen de uitbreiding van de ZIC’s, de Learning communities en de verschillende pilots dat zij nog meer ervaren hoe de veranderde beroepspraktijk eruit ziet en wat hun bijdrage kan zijn aan vernieuwingen in de zorg.

“Nieuwe medewerkers van WZH hebben in de Participatiekliniek gedurende 24 uur aan de lijve ervaren hoe het is om ouder te zijn en te leven met verschillende handicaps. Zo krijgen zij een ‘zo dicht bij’ ervaring, dat ze begrijpen waarom ouderen zo moe zijn aan het eind van de dag”, vertelt Kees Oversluizen, Teamleider leren en ontwikkelen van WZH.

Mbo en hbo trekken samen op. Instellingen werken steeds meer samen. Bij verschillende partners ontstaan crossovers zoals de genoemde stagecarrousel, waarbij studenten ervaring opdoen in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg én de ouderenzorg. “Mbo en hbo-studenten op eigen niveau scholen in teamverband binnen één leerlijn”, aldus Hedwig Slot, directeur Landsteiner Instituut van HaaglandenMC. Marjolijn van der Meer sloot de middag af met de oproep om vooral te kijken naar wat er mogelijk is en gezamenlijk op te trekken in de volgende 2 jaar van Extra Strong.

De studenten worden gezien als motor van verandering en innovatie. Met hun ondernemende houding zorgen zij voor een frisse blik op zorg en welzijn. Tijdens het studentensymposium in maart 2018 hebben de instellingen aan bol-studenten van Delft hun innovaties gepresenteerd en ontstond er een levendige gesprek over de ambities van onze studenten en uitwisseling van kennis en ervaringen.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
Trefwoorden
symposium
technologie
verbinding
zorg
Contactpersoon