Strategische samenwerking HWW zorg en Stichting Eykenburg in stadsdeel Centrum

Mogelijk realisatie ‘Wereldhuis’ in de Schilderswijk

Samen de cliënt zo goed mogelijk zorg en ondersteuning bieden. Dat is het uitgangspunt van de samenwerking tussen HWW zorg en Stichting Eykenburg voor stadsdeel Centrum en dan met name de Schilderswijk. Beide organisaties zijn reeds actief in deze wijk en werken vanuit een gedeelde visie op zorg op maat. Door hun complementaire intra- en extramurale expertises te bundelen, kunnen cliënten en bewoners eenvoudig profiteren van een nieuw compleet zorgaanbod. Tevens onderzoeken beide zorgorganisaties, als onderdeel van de samenwerking, de gezamenlijke ontwikkeling van een ‘Wereldhuis’ in de Schilderswijk. Het Wereldhuis, waar cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg wordt verleend, is als nieuw concept voorzien op de locatie van verpleeghuis De Schildershoek.

Compleet zorgconcept in de wijk

De zorgvraag in stadsdeel Centrum stijgt naar verwachting tot 2030 in de hele keten van ouderenzorg, van (wijk)zorg, thuis- tot verpleegzorg. Tegelijkertijd zal hier dan ook sprake zijn van een aanzienlijke vergrijzing. Dit leidt tot een verwachte toename van zorgvragen, niet alleen wat betreft verpleeghuiszorg, maar ook in een eerder stadium van zorgverlening. “Om tot een compleet zorgaanbod te komen, is samenwerking noodzakelijk, met en tussen de formele en informele zorg. Het aanbod van HWW zorg en Stichting Eykenburg vult elkaar aan zodat we samen een aantrekkelijk en compleet zorgconcept kunnen aanbieden dat past bij persoonsgerichte zorg in de wijk, nu en in de toekomst. Hoe we dat kunnen vormgeven, gaan we samen de komende periode onderzoeken”, licht bestuurder Alex Reede van Stichting Eykenburg toe.

Grote diversiteit

De Schilderswijk kent verder een bijzondere diversiteit, ruim 95% van de inwoners is van niet-westerse afkomst. Midden in de Schilderswijk, letterlijk én figuurlijk, staat De Schildershoek. Omdat locatie De Schildershoek sterk is verouderd, sluit HWW zorg zoals eerder aangekondigd eind september de deuren. Hierdoor ontstaat de kans om De Schildershoek helemaal opnieuw als Wereldhuis te ontwikkelen. Het Wereldhuis wordt een open huis voor cliënten uit alle culturen en met verschillende geloofsovertuigingen. Alles op het gebied van zorg en welzijn is in het Wereldhuis laagdrempelig toegankelijk voor (kwetsbare) inwoners van de wijk.

Voorbereid op de toekomst

“Omdat het zorgaanbod op het gebied van (zware) verpleeghuiszorg in het centrum zeer beperkt is, willen we onze locatie De Schildershoek herontwikkelen. Op deze locatie hebben we een ruime ervaring met multiculturele diversiteit. Bewoners, ‘cliënten en medewerkers – samen zo’n 40 verschillende nationaliteiten – leven, wonen en werken hier met elkaar. Bijzondere expertise die we in onze toekomstige plannen behouden. De opzet van een Wereldhuis biedt ons, samen met de aanvullende inbreng van Stichting Eykenburg, alle mogelijkheden. Samen bekijken we hoe we het vastgoed kunnen renoveren of vernieuwen en hoe we het Wereldhuis op deze unieke locatie kunnen realiseren’, aldus Geert Becks, bestuurder a.i. van HWW zorg.

Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Nieuws
Thema tags
innovatie
technologie
Trefwoorden
innovatie
technologie