Nieuw LCH beleid t.a.v. PBM inkoop zorgaanbieders

Nieuw beleid voor PBM inkoop
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voorzag de zorgaanbieders in Nederland tijdens COVID-19 in de behoefte voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de afgelopen periode zijn reguliere kanalen voor de inkoop van PBM weer geopend. Het LCH zal zich gaan terugtrekken van de levering van PBM; uitgangspunt is dat PBM zoveel mogelijk wordt ingekocht bij reguliere leveranciers (zie bijlage 1 voor berichtgeving vanuit het ministerie van VWS).

Het LCH blijft als noodlijn actief. Dit betekent dat het LCH zorgaanbieders van PBM kan voorzien mits reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien. Hierbij blijft het verdeelmodel de basis voor levering vormen.

Regionale noodvoorraad
Voor ROAZ regio West wordt een noodvoorraad in beheer gehouden door de GHOR. Beleid aangaande volume en leveringscriteria is in ontwikkeling.

Thema
Zorg thuis
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
beleid
LCH
PBM inkoop
Regionale noodvoorraad