Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Projecten per regio

Op deze kaart vindt u de lokale netwerken die met ondersteuning vanuit ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ werken aan de (door)ontwikkeling van hun netwerk ten behoeve van thuiswonende ouderen.

Toelichting bij interactieve landkaart

Zoekfunctie

Met de zoekfunctie kunt u zoeken op woorden die voorkomen in de projectinformatie op de uitklapvelden. Let op: deze informatie is niet uitputtend. De Fase II projecten richten zich bijvoorbeeld op minimaal 2 inhoudelijke en/of organisatorische onderwerpen. Wanneer u wilt zoeken naar projecten die zich op een bepaald onderwerp richten, dient u zich te realiseren dat de beschrijving van de onderwerpen door de netwerken zelf zijn gekozen.

Soort aanvraag

Bij het ondersteunen van de ontwikkeling van een netwerk onderscheiden wij 3 verschillende fasen. Elke fase kent specifieke subsidiemogelijkheden. Fase I – de ontwikkelsubsidie, Fase II – de uitwerkingssubsidie en Fase III – de verduurzamingssubsidie. Bij Fase II wordt onderscheid gemaakt tussen ‘doorstroom’ en ‘nieuw’. Fase II doorstroom houdt in dat het netwerk eerst een Fase I ontwikkelproject heeft uitgevoerd en nu bezig is aan een Fase II, uitwerkingsproject. Een netwerk met een Fase II nieuw-project heeft geen Fase I ontwikkelproject uitgevoerd. Meer informatie over de verschillende ontwikkelfases.

Inventarisatie netwerken integrale ouderenzorg door RIVM

Er zijn uiteraard nog meer (lokale) netwerken die werken aan een integrale ouderenzorg. Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van het Programma Langer Thuis een inventarisatie gedaan van deze netwerken in Nederland. Het resultaat hiervan vindt u op de website van het RIVM.

Thema
Regionale afstemming zorg
Soort item
Nieuws
Thema tags
langdurige zorg