Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Sinds deze week kunnen verpleeghuizen vrijwel direct ondersteuning op maat ontvangen van het Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie bij urgente coronavraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij infectie- en viruspreventie of het vormgeven van de bezoekregeling.

Maar het kan ook gaan om vraagstukken als gevolg van de coronapandemie, zoals anderhalve-meter-zorg, stervensbegeleiding of financiële en personeelsvraagstukken. Deskundige coaches staan klaar om te helpen.

Voor wie is corona-ondersteuning bedoeld?

Het ondersteuningsaanbod is bedoeld voor alle verpleeghuisorganisaties en -locaties. Daarnaast kunnen PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren en geclusterde woonvormen V&V deelnemen. Organisaties hoeven geen deelnemer te zijn van het huidige programma Waardigheid en trots op locatie. Uiteraard kunnen deelnemers van Waardigheid en trots op locatie ook een beroep doen op dit corona-ondersteuningsaanbod.

Geen kosten

Het verschil met het huidige programma Waardigheid en trots op locatie is dat er geen scan nodig is en dat coaches vrijwel direct en kortdurend ondersteuning verlenen. De ondersteuning is gericht op urgente problemen en duurt tot maximaal 4 maanden. De exacte duur en intensiteit is afhankelijk van de vraagstukken die in een organisatie of op een locatie spelen.  Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden voor deelnemende organisaties.

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Nieuws
Thema tags
behoud
innovatie
Trefwoorden
corona
coronapandemie
ondersteuning
ondersteuningsaanbod
trots
waardigheid