Subsidiewijzer voor Zorg en Welzijn

financieringsmogelijkheden
subsidie
subsidiewijzer
Het samenstellen van een zorgteam: wat doet er wel en niet toe?

behoeften en welzijn
communicatie
draagvlak
personeelssamenstelling
rust en aandacht
Experimenteerhuis

hbo
livinglab
mbo
zorg
zorginnovatietechnologie
zorgtechnologie
Verbindend Vernieuwen

Beter samenwerken met de Duurzame InnovatieTool.

onderwijs
opleiden
projecten
verbinden
vernieuwen
Het potentieel pakken in de zorg

De kans rondom grotere deeltijdbanen.

(zij)instroom
contractuitbreiding
deeltijdbanen
potentieel
Sectordeal Zorg

2.000 mensen klaar te stomen voor de Haagse zorgsector.

academie
Gemeente Den Haag
herintreder
werkfit
zij-instroom
Extra Strong

Zorgen voor goed opgeleide professionals in de sector waarbij aandacht is voor de belangen van zowel studenten als het werkveld.

opleiden
participatiekliniek
vitaliteitsbegeleider
ZIC
RAAK VVT Haaglanden 2019-2021

Convenant ‘Regionale aanpak Arbeidsmarktontwikkelingen en Kwaliteitskader’ VVT sector regio Haaglanden.

doorstroom
pilot
RAAK
samenwerking
zorg
Flexibel opleiden

Mogelijkheden voor werkenden om je door te ontwikkelen.

kamerbrief
LLO
subsidie
zorg