Missie en visie

ZorgScala stelt zich ten doel een samenhangend, cliëntgericht en kwalitatief goed zorgaanbod te ontwikkelen in de regio Haaglanden.


De verschillende partijen in de zorg moeten op een goede manier met elkaar in overleg kunnen treden en waar nodig samenwerken. Goede informatievoorziening voor cliënten, transparantie in de beleidsprocessen en goede communicatie zijn speerpunten in het beleid van ZorgScala.


Ook wil ZorgScala de beleidsruimte voor haar leden vergroten, die nodig is voor de verdere ontwikkeling van hun maatschappelijk ondernemingsschap.

ZorgScala

Laan van Vredenoord 1
2289 DA Rijswijk
Postbus 1005
2280 CA Rijswijk
Tel: 070-7544 502 
info@zorgscala.nl

Twitter

Copyright 2019